.
Photo Gallery

पञ्चपुरी नपा २, पलैटेमा संचालन गरिएको पशु स्वास्थ्य शिविरका फोटोहरु