.
Photo Gallery

स्थानीय स्तरमा मिनि प्रयोगशाला संचालनका लागि माटो परिक्षण र रोग किरा पहिचान विषयक तालिम