.
Photo Gallery

नमुना भैसीपालन कृषक समुहको सम्पन्नता स्तरीकरण, भेरीगंगा नगरपालिका ११, सुर्खेत